Пазари

Валутни котировки

Валутни курсове на историческото движение на цената на ключови валутни двойки. Актуална валутна информация за курса лев – долар, лев – евро, лев – паунд, лев – франк и други.
  • USD/BGN 1.62196/43
  • EUR/CHF 1.09601/61
  • EUR/GBP 0.86894/02
  • EUR/JPY 132.132/39
  • EUR/USD 1.21675/83
  • GBP/CHF 1.26124/39
  • GBP/USD 1.40021/03
  • USD/CAD 1.21371/79
  • USD/CHF 0.90074/82
  • USD/JPY 108.591/99