Пазари

Валутни котировки

Валутни курсове на историческото движение на цената на ключови валутни двойки. Актуална валутна информация за курса лев – долар, лев – евро, лев – паунд, лев – франк и други.
  • USD/BGN 1.64997/32
  • EUR/CHF 1.08057/71
  • EUR/GBP 0.88868/88
  • EUR/JPY 123.694/09
  • EUR/USD 1.18521/28
  • GBP/CHF 1.21579/01
  • GBP/USD 1.33358/69
  • USD/CAD 1.30453/69
  • USD/CHF 0.91165/78
  • USD/JPY 104.362/73