Във Франкфурт и Лондон бяха записани 2,4 млн. дяла от Expat SOFIX ETF

Така България реално се появи на инвестиционната карта на глобалните трейдъри

Във Франкфурт и Лондон бяха записани 2,4 млн. дяла от Expat SOFIX ETF

Снимка: Експат Капитал

Коментари