SOFIX затвори на зелено и с ръст в цената при седем дружества от състава му

Най-печелившата компания за деня от най-ликвидните е ТБ „Централна кооперативна банка“

SOFIX затвори на зелено и с ръст в цената при седем дружества от състава му

Снимка: Олег Попов, архив, Investor Media Group

Коментари