„Софарма“ АД с 12% ръст на продажбите за 13 години

За последните 10 години обаче има спад на реализираната продукция с 16%

„Софарма“ АД с 12% ръст на продажбите за 13 години

Снимка: Софарма АД

(4BJ / SEVTO) (5DOV / DOVUHL) (5MA / MDIKA) (3JR / SFARM) (SO5 / SFTRD) (59X / UFM)
Коментари