Оборотът на БФБ нарасна с почти една трета през април

За четиримесечието оборотът е нагоре с 16% на годишна база до 148,3 млн. лв.

Оборотът на БФБ нарасна с почти една трета през април
Коментари