"Монбат" приключи 2020 г. с 35% спад на нетната печалба

Намалението на приходите се дължи главно на спада на продажбите на антимониеви оловни сплави към трети страни

"Монбат" приключи 2020 г. с 35% спад на нетната печалба

Снимка: Pixabay

(MONB / MONBAT)
Коментари