Колко акции ще продаде „Алтерко“ от капитала си в Link Mobility?

Броят акции, които „Алтерко“ АД ще продаде, е в размер между 467 999 и 588 599, доколкото 120 600 акции са обект на опция за свръхразпределение

Колко акции ще продаде „Алтерко“ от капитала си в Link Mobility?

Снимка: "Алтерко" АД

(A4L / A4L)
Коментари