"Браво Пропърти Фонд" ще плати още 4 стотинки дивидент на акция за 2020 г.

Дивидентът за цялaтa година става 8,04 стотинки, на акционерите ще бъдат разпределени 2,949 млн. лева

"Браво Пропърти Фонд" ще плати още 4 стотинки дивидент на акция за 2020 г.

Снимка: Pixabay

(BPF / BPY)
Коментари