Първият търговски ден на май за БФБ приключи след вяла сесия

Търговията с най-ликвидните компании донесе едва 116 хил. лв. оборот