Плановите операции се прекратяват за болници в области с голяма заболяемост

Всички лечебни заведения в съответните области са задължени да разкрият COVID структури с минимум 10% от общия брой легла