Над половината от банките в България очакват спад на кредитите за имоти

Българските банки са предпазливо отворени за финансиране на имоти, генериращи приходи, но не са толкова склонни да финансират нови проекти