Компаниите са изправени пред труден баланс относно заплащането на шефовете

То не трябва да е прекомерно, но и не е хубаво да се изпускат успешни мениджъри в толкова предизвикателно време