Световното предлагане на труд ли определя лихвите?

Нова книга твърди, че настъпващият демографски обрат скоро ще елиминира досегашния дефлационен натиск