Иван Манев: Нужни са законови промени, които да улеснят финансирането на стартъп

Липсата на специфични правни форми за създаване на стартъп дружества спъва процесите в България, твърди създателят на мобилното приложение Worddio