Все още планетата може да се спаси

МВФ вижда възможност за екологично възстановяване

Коментари